بهترین سوله : طراحی انواع سوله ها امری بسیار ظزیف و دقیق همراه با محاسبات علمی و فنی می باشد که کوچکترین سهل انگاری در آن می تواند به بار آورنده ی خسارات زیادی به بهره برداران از آن ها شود.

امر طراحی سوله صرفا در تخصص مهندسین مجرب و آموزش دیده در ابن زمینه می باشد که ممکن است در اقدام به این کار با سوالی مبنی بر این که چگونه بهترین سوله را طراحی کنم؟ مواجه شده باشند.

پاسخ به این سوال در گرو توجه به موارد حساس و مختلفی از قبیل: محاسبه ی بارهای وارده بر پیکره ی سازه از جمله بار برف و باد و زلزله و نیز بارهای مرده ، محاسبه ی بار دینامیکی جرثقیل در سوله های صنعتی، محاسبه ی ابعاد مناسب برای دهانه، محاسبه ی طول و عرض و ارتفاع سوله و دیواره ها،

در نظر گرفتن درز انقطاع، میزان قاب های لازم برای سوله، تنش و تراکم خاک محل احداث سوله، محاسبه ی میزان شیب سقف سازه، در نظر گرفتن نوع عایق ها و پوشش مناسب برای سقف، طراحی تمامی اجزای سوله، چگونگی اتصال اجزای مختلف به یکدیگر، در نظر داشتن صرفه ی اقتصادی با ایجاد کم ترین دور ریز ورق ها در ساخت و غیره می باشد که توجه به تمامی این فاکتورها می تواند بهترین طراحی ها را برای انواع سوله ها با موارد مصرف گوناگون به بار آورد.

بهترین سوله

توجه به توضیحات بالا مبین این نکته می باشد که افراد عادی تحت هیچ شرایطی نباید اقدام به طراحی و ساخت سوله نمایند زیرا در نظر نگرفتن و یا محاسبه ی اشتباه هر کدام از این فاکتورها باعث می شود که سازه ی مورد نظر از استحکام کافی برخوردار نباشد و نیاز بهره بردار را رفع نکند و نیز با ایراد خسارت هایی به آن، ویژگی مهم صرفه ی اقتصادی را نیز از دست بدهد.